Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. (Lk 1,52)

Apie mus

Palemono vaikų dienos centras

Dienos centras

1996 m. Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto, Kauno m. Savivaldybės Administracijos VTAT bei "Caritas Bresciana" (Italija) programos "Iš gatvės į mokyklą" iniciatyva Palemone ėmė veikti Vaikų dienos centras.

Tai socioedukacinė–prevencinė institucija, užtikrinanti visavertį maitinimą, individualią pagalbą ruošiant pamokas, dėmesį vaikų fizinei ir psichinei sveikatai, teikianti skubią pagalbą šeimos krizių metu (įskaitant ir nakvynę), ugdanti vaikų bendravimo įgūdžius bei žmogiškąsias vertybes, jų saviraiškos galimybes, siekianti juos integruoti į bendraamžių, mokyklos, mikrorajono aplinką ir taip išvengti galimo jų įtraukimo į nusikalstamąją veiklą ar piktnaudžiavimą psichotropinėmis medžiagomis.

Siekiama užtikrinti visokeriopą jį lankančių vaikų gerovę bei padėti jiems geriau integruotis į juos supančios aplinkos (mokyklos, Palemono mikrorajono, Kauno miesto) kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą.

JustinasPalemono VDC lanko vaikai iš socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų, kuriose pagrindinės problemos yra alkoholizmas, bedarbystė, prastos higieninės sąlygos ir kt. Dažnai vaikus augina vieniša motina (tėvas), yra nemažai daugiavaikių šeimų.

Soc. darbuotojas palaiko glaudžius ryšius ir su Palemono vidurine mokykla, kad pagalba šeimai būtų efektyvesnė. VDC taip pat organizuoja bendrus vaikų ir tėvų susitikimus, šventes.

Didelis dėmesys skiriamas VDC lankančių vaikų šeimoms, joms teikiama materialinė, psichologinė, moralinė parama, ypač krizių metu.

LipdomPalemono VDC darbuotojus ir vaikų šeimas sieja pozityvus ryšys: vis daugiau tėvų patys ateina pasitarti, pasipasakoti ar paprašyti pagalbos. Jie visuomet yra priimami ir išklausomi, pagal galimybes stengiamasi padėti.

Šią programą vykdo Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas (seserys salezietės). Institutas buvo įkurtas 1872 m , Italijoje. Dabar jis yra išplitęs visuose penkiuose pasaulio kontinentuose. Lietuvoje, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas (seserys salezietės) yra juridinis asmuo.

Organizacijos pagrindinis tikslas: integralus vaikų ir jaunimo auklėjimas pagal prevencinę Šv. kunigo Bosko auklėjimo sistemą. Prioritetas teikiamas vaikams ir jaunimui, kurie gyvena skurde, morališkai ir materialiai yra skriaudžiami.

Auklėjimo metodika. Programos veikla vykdoma pagal visame pasaulyje saleziečių ir ne tik jų centrų bei auklėjimo institucijų naudojamą prevencinę vaikų ir jaunimo auklėjimo metodiką, sukurtą šv. kunigo J.Bosko. Istoriškai ši metodika arba sistema yra apibūdinama 3 sąvokomis: protas (išsimokslinimo ir profesijos įgijimo aspektu), religija (krikščioniškos moralės, pagrįstos ne maldingumo praktikos, bet artimo meilės, aspektu) ir meilingumas (kaip pozityvus ir stiprus emocinis ryšys bei abipusis pasitikėjimas tarp auklėtojo ir auklėtinio).